Home » Tag Archives: bị chó nhà cắn chảy máu

bị chó nhà cắn chảy máu

Bị chó cắn không chảy máu có sao không, có cần tim ngừa không ?

Bị chó cắn không chảy máu có sao không, có cần tim ngừa không, đó là những thắc mắc của nhiều người hiện nay. Tuy rằng bị chó cắn là chuyện thường hàng ngày ở huyện, nhưng nhiều người lại không hề có các kiến thức cơ bản để xử lý. Nhiều người cho rằng bị chó cắn không chảy máu thì không sao và không cần tim ngừa, điều này có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Bị chó cắn không chảy máu có sao không ? Khi bị chó cắn không chảy máu với các vết thương nhẹ và nhỏ thì người bị cắn có thể bị các bầm ngoài da mà không bị chảy máu. ... Đọc thêm »

Bị chó cắn không chảy máu có sao không, có cần tim ngừa không ?

Bị chó cắn không chảy máu có sao không, có cần tim ngừa không, đó là những thắc mắc của nhiều người hiện nay. Tuy rằng bị chó cắn là chuyện thường hàng ngày ở huyện, nhưng nhiều người lại không hề có các kiến thức cơ bản để xử lý. Nhiều người cho rằng bị chó cắn không chảy máu thì không sao và không cần tim ngừa, điều này có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Bị chó cắn không chảy máu có sao không ? Khi bị chó cắn không chảy máu với các vết thương nhẹ và nhỏ thì người bị cắn có thể bị các bầm ngoài da mà không bị chảy máu. ... Đọc thêm »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes