Home » Tag Archives: cách tính năm nhuận âm lich

cách tính năm nhuận âm lich

Cách tính năm nhuận theo dương lịch và âm lịch như thế nào ?

Cách tính năm nhuận theo dương lịch và âm lịch như thế nào ? Hiện nay ở Việt Nam được sử dụng cả hai loại dương lịch và âm lịch. Mỗi loại lịch này đều có năm nhuận, vậy cách tính năm nhuận trong cả hai loại lịch này như thế nào. Cách tính năm nhuận theo dương lịch và âm lịch hiện nay  Cách tính năm nhuận theo dương lịch Theo định nghĩa năm nhuận theo dương lịch là năm nhiều hơn một ngày so với những năm bình thường. Nghĩa là năm nhuận là năm có 366 ngày. Nguyên nhân của việc xuất hiện năm nhuận theo dương lịch là thật ra mỗi năm như vậy không phải ... Đọc thêm »

Cách tính năm nhuận theo dương lịch và âm lịch như thế nào ?

Cách tính năm nhuận theo dương lịch và âm lịch như thế nào ? Hiện nay ở Việt Nam được sử dụng cả hai loại dương lịch và âm lịch. Mỗi loại lịch này đều có năm nhuận, vậy cách tính năm nhuận trong cả hai loại lịch này như thế nào. Cách tính năm nhuận theo dương lịch và âm lịch hiện nay  Cách tính năm nhuận theo dương lịch Theo định nghĩa năm nhuận theo dương lịch là năm nhiều hơn một ngày so với những năm bình thường. Nghĩa là năm nhuận là năm có 366 ngày. Nguyên nhân của việc xuất hiện năm nhuận theo dương lịch là thật ra mỗi năm như vậy không phải ... Đọc thêm »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes