Home » Tag Archives: gà trống đẻ trứng là điềm gì

gà trống đẻ trứng là điềm gì

Hiện tượng gà trống đẻ trứng có điềm gì, hên hay xui ?

Hiện tượng gà trống đẻ trứng có điềm gì, hên hay xui ? Gà trống mà đẻ trứng là một điều thú vị khó tin hiện nay, tuy nhiên việc này đã có từ xa xưa và ngày nay khoa học đã lý giải được phần nào.   Giải thích hiện tượng gà trống đẻ trứng Theo nghiên cứu ngày nay thì lớp chim là lớp động vật duy nhất của nghành động vật có xương sống sở hữu gien giới tính ngược lại các lớp khác còn lại. Con mái là XY con trống là XX. Do đó con mái nếu mang gien bình thường XY, nhưng gen Y không hoạt động bình thường thì biểu hiện bên ngoài ... Đọc thêm »

Hiện tượng gà trống đẻ trứng có điềm gì, hên hay xui ?

Hiện tượng gà trống đẻ trứng có điềm gì, hên hay xui ? Gà trống mà đẻ trứng là một điều thú vị khó tin hiện nay, tuy nhiên việc này đã có từ xa xưa và ngày nay khoa học đã lý giải được phần nào.   Giải thích hiện tượng gà trống đẻ trứng Theo nghiên cứu ngày nay thì lớp chim là lớp động vật duy nhất của nghành động vật có xương sống sở hữu gien giới tính ngược lại các lớp khác còn lại. Con mái là XY con trống là XX. Do đó con mái nếu mang gien bình thường XY, nhưng gen Y không hoạt động bình thường thì biểu hiện bên ngoài ... Đọc thêm »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes