Home » Tag Archives: nguồn gốc ngày giỗ tổ hùng vương

nguồn gốc ngày giỗ tổ hùng vương

Giỗ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ mấy ngày ?

Giỗ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ mấy ngày ? Gần đến ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi, ai ai cũng háo hức lên kế hoạch đi chơi trong dịp lễ này. Cũng may dịp lễ năm nay lại được nghỉ tới 3 ngày cho mọi người thời gian thoải mái đi chơi xa.   Giỗ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ lễ 3 ngày Sắp đến ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi, gần đây theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm nay trùng vào ngày thứ 7 (16/4/2016), vì vậy nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (tức ... Đọc thêm »

Giỗ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ mấy ngày ?

Giỗ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ mấy ngày ? Gần đến ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi, ai ai cũng háo hức lên kế hoạch đi chơi trong dịp lễ này. Cũng may dịp lễ năm nay lại được nghỉ tới 3 ngày cho mọi người thời gian thoải mái đi chơi xa.   Giỗ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ lễ 3 ngày Sắp đến ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi, gần đây theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm nay trùng vào ngày thứ 7 (16/4/2016), vì vậy nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (tức ... Đọc thêm »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes