Home » Tag Archives: tỉnh nào dài nhất nước việt nam

tỉnh nào dài nhất nước việt nam

Tỉnh nào dài nhất Việt Nam – Tỉnh dài nhất Việt Nam là tỉnh Quảng Bình

Tỉnh nào dài nhất Việt Nam – Tỉnh dài nhất Việt Nam là tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình là tỉnh dài nhất và hẹp nhất Việt Nam ở khu vực Bắc Trung bộ của Việt Nam.   Tỉnh dài nhất Việt Nam là tỉnh Quảng Bình Diện tích Diện tích tự nhiên của Quảng Bình là 8.065,27 km² (tổng diện tích: 806.527 ha), chia ra như sau: Đất ở: 4.946 ha Đất nông nghiệp: 71.381 ha Đất lâm nghiệp: 601.388 ha Đất chuyên dùng: 23.936 ha Đất phi nông nghiệp khác: 20.670 ha Đất chưa sử dụng: 72.619 ha Xem thêm: mua hàng trên amazon an toàn và uy tín – kinh nghiệm mua hàng trên Amazon Địa phương có địa hình bề ngang ... Đọc thêm »

Tỉnh nào dài nhất Việt Nam – Tỉnh dài nhất Việt Nam là tỉnh Quảng Bình

Tỉnh nào dài nhất Việt Nam – Tỉnh dài nhất Việt Nam là tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình là tỉnh dài nhất và hẹp nhất Việt Nam ở khu vực Bắc Trung bộ của Việt Nam.   Tỉnh dài nhất Việt Nam là tỉnh Quảng Bình Diện tích Diện tích tự nhiên của Quảng Bình là 8.065,27 km² (tổng diện tích: 806.527 ha), chia ra như sau: Đất ở: 4.946 ha Đất nông nghiệp: 71.381 ha Đất lâm nghiệp: 601.388 ha Đất chuyên dùng: 23.936 ha Đất phi nông nghiệp khác: 20.670 ha Đất chưa sử dụng: 72.619 ha Xem thêm: mua hàng trên amazon an toàn và uy tín – kinh nghiệm mua hàng trên Amazon Địa phương có địa hình bề ngang ... Đọc thêm »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes